Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
  Hôm nay, ngày 22 tháng 5 năm 2022
Tỷ giá ngoại tệ
  Tin Nội bộ   Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc hưởng ứng thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc hưởng ứng thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

          Bưu điện tỉnh triển khai đến các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc tổ chức hoạt động hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam) năm 2021 với khẩu hiệu:

“Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2021 – Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”

 

Bưu điện tỉnh đã triển khai đến các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của mình, tập trung vào một số nội dung như:

1. Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại đơn vị, tập trung trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (tháng 11/2021).

2. Tích cực học hỏi, áp dụng các mô hình hay, các cách làm hiệu quả trong triển khai công tác phổ biến pháp luật nói chung và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng tại đơn vị; đề xuất hoặc khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong công tác phổ biến, thi hành pháp luật.

3. Tập trung tuyên truyền, phổ biến về việc tuân thủ và chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của cán bộ, nhân viên và người lao động trong đơn vị; chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm 11/2021.

Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc hưởng ứng thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam n
 Các tin đã đưa
  Bưu Điện Việt Nam - Bản tin nội bộ số 57 (16/05)
  Bưu Điện Việt Nam - Bản tin nội bộ số 56 (16/05)
  ĐẶC SẢN OCOP VĨNH PHÚC HỘI TỤ TẠI "FESTIVAL TRÁI CÂY VÀ SẢN PHẨM OCOP VIỆT NAM 2022" (10/05)
  Bưu Điện Việt Nam - Bản tin nội bộ số 55 (05/05)
  Bưu Điện Việt Nam - Bản tin nội bộ số 54 (05/05)
  Bưu Điện Việt Nam - Bản tin nội bộ số 53 (25/04)
  Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc niêm yết Danh sách bưu gửi không có người nhận đến tháng 9 năm 2021 (15/09)
  Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc niêm yết Danh sách bưu gửi không có người nhận đến tháng 8 năm 2021 (24/08)
  Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc niêm yết Danh sách bưu gửi không có người nhận đến tháng 4 năm 2021 (11/06)
  CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG BƯU ĐIỆN VIỆT NAM (20/05)
Quản lý chất lượng
Skip Navigation Links
 
Sản phẩm, dịch vụ cung cấp
                                                               
  Đang Online: 6                                                                                                                                                                                                                                  Lượt truy cập thứ: 424881