Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
  Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2023
Tỷ giá ngoại tệ
  Bưu chính chuyển phát
Quản lý chất lượng dịch vụ

Văn bản về chất lượng dịch vụ cung cấp

LOGISTICS ECO

 Logistics Eco là dịch vụ chuyển phát vật phẩm, hàng hóa đến địa chỉ nhận trong nước với số lượng, khối lượng và kích thước lớn. Bưu gửi được gắn số hiệu để theo dõi định vị trong quá trình chuyển phát.

CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

 VNPost là doanh nghiệp được Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

 


BƯU PHẨM KHÔNG ĐỊA CHỈ

 Là dịch vụ chuyển phát bưu phẩm trong nước, trong đó người gửi không ấn định chi tiết địa chỉ người nhận mà chỉ ấn định đối tượng nhận và khu vực phát bưu phẩm.

BƯU PHẨM THƯỜNG

 Bưu phẩm thường là dịch vụ chuyển phát bưu phẩm đến địa chỉ nhận qua mạng bưu chính công cộng

CHUYỂN PHÁT TIÊU CHUẨN TRONG NƯỚC

 Là dịch vụ chuyển phát hàng hóa cho đối tượng khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa đơn lẻ hoặc lô hàng (nhiều kiện hàng) bằng đường bộ, đường thủy.

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT TIÊU CHUẨN TMĐT

 Là dịch vụ chuyển phát cho khách hàng (TMĐT) và thực hiện thu hộ/không thu hộ một khoản tiền theo yêu cầu.

 


CHUYỂN PHÁT TIÊU CHUẨN TMĐT ĐỒNG GIÁ

 Là dịch vụ chuyển phát cho khách hàng Thương mại điện tử (TMĐT) và thực hiện thu hộ/không thu hộ một khoản tiền theo yêu cầu để hoàn thành hoạt động giao dịch mua bán trực tuyến.

BƯU PHẨM BẢO ĐẢM

 Là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu phẩm đến địa chỉ nhận trong nước và quốc tế; bưu phẩm được gắn số hiệu để theo dõi, định vị trong quá trình chuyển phát.

CHUYỂN PHÁT NHANH EMS

 Là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam trong nước và các nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) và Hiệp hội EMS theo chỉ tiêu thời gian được Công ty Cổ phần Chuyển Phát Nhanh Bưu điện công bố trước. Chi tiết xin tham khảo tại website: www.ems.com.vn

CHUYỂN PHÁT HÀNG NẶNG TRONG NƯỚC

 Là dịch vụ chuyển phát hàng hóa cung cấp cho các khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa đơn lẻ hoặc lô hàng (nhiều kiện hàng) bằng đường bộ có khối lượng thực trên 30kg đến 100kg/1 bưu gửi.

Quản lý chất lượng
Skip Navigation Links
 
Sản phẩm, dịch vụ cung cấp
                                                               
  Đang Online: 497                                                                                                                                                                                                                                  Lượt truy cập thứ: 921839