Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
  Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2023
Tỷ giá ngoại tệ
  Tài chính Bưu chính   Dịch vụ Bảo hiểm Bưu điện
Dịch vụ Bảo hiểm Bưu điện

Bảo hiểm bưu điện thực hiện các giao dịch sau:

   - Kinh doanh các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm phổ biến cho mọi đối tượng khách hàng

   - Tư vấn, quản lý rủi ro cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước      

    - Làm đại lý về giám định, bồi thường, giải quyết tổn thất

    - Nhận và nhượng tái bảo hiểm trên phạm vi toàn quốc và quốc tế

    - Đầu tư tài chính cho các doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế, xã hội

Các loại dịch vụ 

A. BẢO HIỂM TÀI SẢN 

    + Bảo hiểm tài sản trọn gói

    + Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt

    + Bảo hiểm gián đoạn trong kinh doanh

    + Bảo hiểm trộm cắp

    + Bảo hiểm tiền

B. BẢO HIỂM KỸ THUẬT

    + Bảo hiểm xây dựng

    + Bảo hiểm lắp đặt

    + Bảo hiểm thiết bị điện tử

    + Bảo hiểm máy móc

    + Bảo hiểm thiệt hại kho lạnh

C. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM 

    + Bảo hiểm trách nhiệm với người thứ ba

    + Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

    + Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

D. BẢO HIỂM HÀNG HÓA 

    + Bảo hiểm hàng hoá xuất khẩu

    + Bảo hiểm hàng hoá nhập khẩu

    + Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa

    + Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ về giám định, bồi thường , đòi người thứ ba.

E. BẢO HIỂM PHI HÀNG HÓA 

    + Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới.

    + Bảo hiểm vật chất , thân vỏ xe cơ giới.

    + Bảo hiểm tai nạn hành khách, tai nạn lái phụ xe.

    + Bảo hiểm tai nạn con người

    + Bảo hiểm y tế tự nguyện

    + Bảo hiểm toàn diện đối với học sinh

    + Bảo hiểm khách du lịch.

    + Bảo hiểm bồi thường cho người lao động.

F. TÁI BẢO HIỂM 

    + Nhận và nhượng tái bảo hiểm các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.

Cước dịch vụ   
 Các dịch vụ đã đăng
  Dịch vụ Điện hoa
  Bảo hiểm Nhân thọ Bưu chính
  Dịch vụ Chuyển tiền nhanh
  Tài khoản Tiết kiệm Cá nhân
  Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện
  Dịch vụ Thẻ tiết kiệm Bưu điện
  Bảo hiểm phi nhân thọ Bưu điện
  Dịch vụ thu hộ, chi hộ
  Westion Union
  Dịch vụ Ngân hàng

BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC - RẤT HÂN HẠNH
ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH !
Hỗ trợ khách hàng - Tel: 02113.862.942/02113.846.122 - Fax: 02113.846.121
Quản lý chất lượng
Skip Navigation Links
 
Sản phẩm, dịch vụ cung cấp
                                                               
  Đang Online: 503                                                                                                                                                                                                                                  Lượt truy cập thứ: 921775