Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
  Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2023
Tỷ giá ngoại tệ

        Trưởng thành từ cái nôi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có bề dày truyền thống 67 năm hình thành và phát triển với các giá trị cốt lõi được tạo dựng và vun đắp bởi sự hy sinh và công sức của lớp lớp các thế hệ đi trước. Đây chính là cội nguồn sức mạnh, là giá trị cốt lõi để đội ngũ lao động Bưu chính Việt Nam hôm nay tiếp tục phát huy và nuôi dưỡng.

10 chữ vàng khắc hoạ nét đẹp truyền thống của người Bưu điện:

1. “TRUNG THÀNH” với một lý tưởng, một con đường đã chọn
Không phải ngẫu nhiên mà trong 10 chữ vàng truyền thống của Ngành, hai chữ “TRUNG THÀNH” được nhắc đến đầu tiên. Đó được coi là tiêu chuẩn đầu tiên đối với người làm công tác giao thông liên lạc trước đây và người làm công tác Bưu điện ngày nay. Chỉ xuất phát từ lòng TRUNG THÀNH với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, chúng ta mới DŨNG CẢM đối mặt, chiến đấu với mọi gian nan, nguy hiểm; TẬN TỤY hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; SÁNG TẠO trong lao động sản xuất, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật; NGHĨA TÌNH trong cuộc sống. Đó là động lực cơ bản để CBCNV Ngành Bưu điện vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

2. “DŨNG CẢM” vượt qua mọi thử thách, khó khăn
Nếu như tấm lòng DŨNG CẢM, trung kiên của những người Bưu điện đã được thử lửa trong chiến tranh thì ngày nay trong thời kỳ đổi mới, cạnh tranh và hội nhập, lòng DŨNG CẢM được thể hiện bằng ý chí và bản lĩnh của đội ngũ, từ các đồng chí lãnh đạo Ngành đến từng người lao động. Đó chính là những quyết sách đúng đắn và táo bạo, dám đương đầu với mọi thử thách bứt phá khỏi cái cũ, tạo một “đường băng” để cất cánh trong thời kỳ mới, đưa Việt Nam từ một nước có hạ tầng thông tin lạc hậu, vươn lên hoà nhập với kỹ nghệ hiện đại của toàn cầu.

 3. “TẬN TỤY” để cống hiến, hết mình vì công việc
   
TẬN TỤY là hết lòng, hết sức với công việc mình làm; tận tâm tận lực với trách nhiệm được giao. TẬN TỤY được biểu hiện qua sự cần cù, nhẫn nại, chịu đựng gian khổ, hy sinh; qua cách làm việc chu đáo, tỉ mỉ.

    Trong 2 cuộc kháng chiến, với lòng trung thành, dũng cảm, ý thức TẬN TỤY, sáng tạo, lực lượng giao liên – thông tin của Ngành đã có những thành tích xuất sắc, những chiến công thần kỳ và cả sự hy sinh góp phần xứng đáng vào thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

    Trong thời kỳ đổi mới, phát triển và hiện đại hoá thông tin, Bưu điện Việt Nam cũng đã có những bước tiến nhảy vọt, đạt được những thành tựu đáng kể và lập nên những kỳ tích.


    Sự lớn mạnh không ngừng của Bưu điện Việt Nam thời kỳ đổi mới là kết quả của một quá trình phấn đấu liên tục của CBCNV trong Ngành. Trong quá trình đó, các bài học truyền thống của Ngành được phát huy trên tất cả các lĩnh vực mà ở đó không thể không nhận thấy tinh thần TẬN TỤY, hết mình với công việc được thể hiện xuyên suốt, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Ngành, đất nước.

4. “SÁNG TẠO” để vươn cao, vươn xa
Có thể hiểu SÁNG TẠO vừa là cái khác vừa là cái mới nhưng đồng thời cũng phải đặt trên cơ sở tính kế thừa những giá trị truyền thống để phát triển. Nhờ vậy mà SÁNG TẠO có ý nghĩa hơn, đạt kết quả hơn. Đối với Ngành ta, SÁNG TẠO đã trở thành một truyền thống và được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

5. “NGHĨA TÌNH” một chuẩn mực đạo lý bền vững của người Bưu điện
   
NGHĨA TÌNH là nguồn cội của sự phát triển toàn diện của Ngành. Trong chiến tranh, khi hòa bình, trong công cuộc xây dựng và phát triển ngành Bưu điện hôm nay, NGHĨA TÌNH luôn là lẽ sống của người Bưu điện.

    Trong các cuộc kháng chiến giải phóng đất nước, các thế hệ CBCNV ngành Bưu điện đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ để giữ vững thông suốt mạch máu thông tin liên lạc của Đất nước. Gần một vạn liệt sĩ Bưu điện đã hy sinh vì Tổ quốc. Ngành Bưu điện đã có trên 8.000 thương bệnh binh, gần 500 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

    Không ai có thể đưa ra một con số chính xác mỗi năm ngành Bưu điện đóng góp bao nhiêu công sức, tiền của cho những hoạt động tình nghĩa nhưng có thể khẳng định NGHĨA TÌNH của ngành Bưu điện đã được thể hiện toàn diện về mọi mặt với nhiều hành động thiết thực. Hàng năm đều phát động những hoạt động “về nguồn”. Tri ân không chỉ nói bằng lời mà bằng việc làm thiết thực. Tri ân với quá khứ bằng hành động đầu tư vì tương lai.


Chúng tôi cam kết
 Luôn là nhà cung cấp các dịch vụ Bưu chính tin cậy và tiện ích.

Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
Quản lý chất lượng
Skip Navigation Links
 
Sản phẩm, dịch vụ cung cấp
                                                               
  Đang Online: 494                                                                                                                                                                                                                                  Lượt truy cập thứ: 921745