Hôm nay, ngày 3 tháng 2 năm 2023
Tỷ giá ngoại tệ

          

Tên giao dịch chính: Bưu Điện tỉnh Vĩnh Phúc.

Tên giao dịch quốc tế: Vinh Phuc Post - viết tắt: VPPost.

Trụ sở chính: Số 2 Ngô Quyền - TP. Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.

Mã số thuế: 2500291840.

Tài khoản ngân hàng: 102010000583033 - Tại ngân hàng TMCP Công Thương Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211) 3860.604; Fax:
(0211) 3844.006.

Website:http://www.vinhphuc.vnpost.vn
; Email:vinhphuc@vnpost.vn

         Thực hiện mô hình đổi mới và phương án chia tách Bưu chính – Viễn thông của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc (mới) được thành lập theo Quyết định số 586/QĐ - TCHC/HĐQT ngày 02/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam;

      Ngày 07/12/2007 Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam đã ra Quyết định số 64/QĐ - TCLĐ ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc;

          Ngày 01/01/2008, Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc chính thức hoạt động, là Bưu điện được thành lập lại trên cơ sở chia tách Bưu chính, Viễn thông từ Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

          Kế thừa truyền thống phát triển hơn 65 năm của tổ chức trước đây, với cơ sở vật chất, hạ tầng, mạng lưới các điểm cung cấp dịch vụ rộng khắp, tổ chức phương tiện vận chuyển qui mô, các dịch vụ của thương hiệu Bưu Điện tỉnh Vĩnh Phúc đã được khẳng định uy tín với xã hội.

          Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc gồm có 6 Bưu điện huyện, 2 trung tâm, 1 Bưu cục thành phố, 1 thị xã và  4 phòng chức năng trực thuộc Bưu điện tỉnh với tổng số 170 CBCNVC – Lao động.

          Đứng trước những khó khăn thách thức trong quá trình triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của một đơn vị mới, Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung ổn định tổ chức và nhanh chóng bắt tay vào SXKD. Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ như tem Bưu chính; chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện trong và ngoài nước; bưu chính uỷ thác; bưu phẩm không địa chỉ; chuyển phát nhanh; chuyển tiền; điện hoa; tiết kiệm Bưu điện; Phát hành báo chí; nhận, chuyển, phát quà tại nhà và các dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin, Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc còn cung cấp các loại hình Bảo hiểm; bán vé máy bay; dịch vụ truyền hình trả tiền An Viên nhằm khai thác và phục vụ đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, tạo nên sự tiện ích cho khách hàng.
 

Chúng tôi cam kết
 Luôn là nhà cung cấp các dịch vụ Bưu chính tin cậy và tiện ích.

Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
Quản lý chất lượng
Skip Navigation Links
 
Sản phẩm, dịch vụ cung cấp
                                                               
  Đang Online: 23                                                                                                                                                                                                                                  Lượt truy cập thứ: 490391