Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
  Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2023
Tỷ giá ngoại tệ

Hiện nay, VNPost đã ứng dụng rất nhiều phần mềm tin học phục vụ cho quá trình nhận gửi chuyển phát bưu gửi được chặt chẽ, nhanh chóng, tiện lợi, ít gây thất thoát và dễ điều tra khi cần.

Để tạo điều kiện cho khách hàng có thể theo dõi các bưu gửi định vị các ngân phiếu và các bưu gửi chuyển phát nhanh, Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu các trang web định vị như sau:

I. Đối với dịch vụ Bưu phẩm bưu kiện; chuyển phát nhanh EMS; Ghi số; VNQuickpost; chuyển tiền nhanh; thư chuyển tiền; phát hành thu tiền - COD:

Bước 1: vào trang web: http://www.vnpost.vn

Trong đó:
                 - ĐỊNH VỊ BƯU GỬI GỒM: Dịch vụ Bưu kiện; EMS; Ghi số; VNQuickpost (Gồm 13 ký tự).
                 - CHUYỂN TIỀN GỒM: Dịch vụ chuyển tiền nhanh; thư chuyển tiền; phát hành thu tiền - COD (Gồm 9 ký tự).
Bước 2:Chọn loại dịch vụ gửi tương ứng.
Bước 3: Nhập vào mã số cần tra cứu, được thể hiện trên hoá đơn.
Bước 4: Ấn nút Định vị hoặc tra cứu.

II. Đối với dịch vụ chuyển phát nhanh VExpress:

(chỉ điều tra bưu gửi đóng đi nội tỉnh Vĩnh Phúc và từ Vĩnh Phúc đóng đi các tỉnh: Hà Nội; Hồ Chí Minh; Phú Thọ; Yên Bái và ngược lại; Khách hàng có thể điện thoại xin chi tiết bưu gửi theo số: 02113.846.122)

Bước 1: Vào địa chỉ trang http://vinhphuc.vnpost.vn:81
Bước 2: Nhập mã số VExpress và nhấn Enter và xem kết quả.
Quản lý chất lượng
Skip Navigation Links
 
Sản phẩm, dịch vụ cung cấp
                                                               
  Đang Online: 493                                                                                                                                                                                                                                  Lượt truy cập thứ: 921727